Sve Naše Suze teku kroz četiri različita sočiva i pišu bolne priče o našoj nedavnoj prošlosti.

Ova jedinstvena izložba posvećena je pričama o žrtvama ratova u regionu. Cilj instalacije je da širu javnost upozna sa pričama i uputi poziv za podršku žrtvama i drugim pogođenim grupama u regionu u njihovoj potrazi za istinom i pravdom.

Sve Naše Suze teku kroz četiri različita sočiva i pišu bolne priče o našoj nedavnoj prošlosti.

Ova jedinstvena izložba posvećena je pričama o žrtvama ratova u regionu. Cilj instalacije je da širu javnost upozna sa pričama i uputi poziv za podršku žrtvama i drugim pogođenim grupama u regionu u njihovoj potrazi za istinom i pravdom.

Izložbu čine 34 originalne fotografije, koje su snimila četiri fotografa u različitim mestima Srbije, Kosova i Severne Makedonije. Fotografi se nisu poznavali, ali su uspeli da svojim fotografijama stvore univerzalnu priču i objedine bolna sećanja običnog čoveka i njegovu patnju.

Priče predstavljaju nekoliko aspekata ratova u bivšoj Jugoslaviji – porodične fotografije nestalih lica, mesta zločina, masovne grobnice, interno raseljena lica i spomen obeležja, ali i dugotrajne posledice sukoba koje se osećaju i danas, prikazujući sve tragedija i složenost rata.

Izložba Sve Naše Suze ima za cilj unapređenje međusobnog razumevanja na kolektivnom i individualnom nivou u cilju povećanja društvenog razvoja i kohezije.

Proces stvaranja se odvija u saradnji sa udruženjima porodica nestalih i umrlih iz Srbije i Kosova, kao i porodicama poginulih civila i interno raseljenih lica iz Severne Makedonije, sa ciljem da se otvori prostor za nove mogućnosti i zajedničke inicijative kada je u pitanju izgradnji mira i pomirenja u regionu.

U organizaciji Građanskih inicijativa, Integre, Mirovne akcije i Nove društvene inicijative, uz podršku PAKS i ICTJ, ova regionalna izložba će putovati od Beograda do Skoplja i Prištine, tokom 2022. godine.